dr  n. med. Ewa Wieczorek-Surdacka

Ewa Wieczorek-Surdacka - dr. n. medycznych, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Collegium Medium UJ (CM UJ), nauczyciel-klinicysta w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie CM UJ).

Od ukończenia studiów związana zawodowo z Oddziałem Nefrologii, Dializoterapii I Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz macierzystą uczelnią CM UJ.

Autor i współautor 32 publikacji dotyczących nefrologii i dializoterapii w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym i 4 rozdziałów w podręcznikach.

Uczestnik i wykładowca wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Członek: Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EDTA)

Specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorób nerek i układu moczowego:

-przewlekła choroba nerek (czyli przewlekłe uszkodzenie nerek) rozwijająca się najczęściej w przebiegu cukrzycy (cukrzycowa choroba nerek), nadciśnienia tętniczego ( nefropatia nadciśnieniowa) i chorób układu sercowo-naczyniowego (nefropatia niedokrwienna).

-pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek

- uszkodzenia nerek w przebiegu chorób ogólnoustrojowych: tocznia trzewnego, zapaleń naczyń i innych chorób autoimmunologicznym, dny moczanowej , amyloidozy, chorób rozrostowych układu białokrwinkowego np szpiczaka plazmocytowego, oraz infekcji COVID-19.

- wady wrodzone nerek (np. wielotorbielowate zwyrodnienie nerek, cewkowo-śródmiąższowa choroba nerek dziedziczone autosomalnie, Zespół Alporta ) -śródmiąższowe zapalenia nerek z uwzględnieniem nefropatii analgetycznej i innych polekowych uszkodzeń nerek,

-zakażenia układu moczowego

-nefropatia zaporowa (uszkodzenia nerek w przebiegu niektórych chorób urologicznych i ginekologicznych).

-posiada doświadczenie w opiece nefrologicznej nad pacjentkami z chorobami nerek w ciąży.

Konsultuje w języku polskim i angielskim.

Ewentualne kilka zdań na temat planu opieki nefrologicznej:

Choroby nerek mają przebieg podstępny i najczęściej bezobjawowy, rozpoznawane są zbyt późno, a nieleczone mogą doprowadzić do ich niewydolności, w konsekwencji do konieczności dializ. Ocenia się, że w Polsce na przewlekłą chorobę nerek choruje co najmniej 4,5 mln osób (ponad 10% populacji). 90% osób nie ma tego swiadomości.

Tzw badania przesiewowe ukierunkowane na przewlekłą chorobę nerek (czyli przewlekłe uszkodzenie nerek) powinien wykonać każdy Pacjent z z grupy ryzyka do której należą Chorzy na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość i osoby w podeszłym wieku.

Do nefrologa należy zgłosić się w przypadku każdego podejrzenia choroby nerek w szczególności gdy pojawi jakikolwiek z poniższych objawów:

1. Każda nieprawidłowość w badaniu ogólnym moczu, szczególnie obecność się białka, krwinek czerwonych (erytrocyty) i leukocytów

2. Obecność krwi w moczu

3. Nieprawidłowe wyniki badania krwi świadczących o upośledzonej pracy nerek: podwyższonego stężenia kreatyniny, obniżonego GFR

3. Nieprawidłowego obrazu nerek w badaniu USG

4.Objawów infekcji dróg moczowych

5. Kamicy nerkowej

4. Nadciśnienia tętniczego

Podczas pierwszej wizyty po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu specjalista-nefrolog zleca najczęściej odpowiednie badania laboratoryjne i obrazowe, która pozwolą na postawienie rozpoznania. Następnie, po omówieniu z Pacjentem możliwości terapii wybierany jest właściwy i najbardziej akceptowany przez Chorego sposób leczenia. Terapia prowadzona jest w sposób kompleksowy. Poza farmakoterapią obejmuje także zmianę trybu życia, wprowadzenie właściwej diety, oraz eliminację czynników wpływających niekorzystnie na nerki. Takie wielokierunkowe podejście pozwala na spowolnienie postępu choroby a niekiedy na długotrwałą poprawę czynności nerek. Wszelkie działania na każdym etapie postępowania są z Pacjentem szczegółowo omawiane.

Zarezerwuj wizytę!