Lek.  Natalia Antosz

Jestem Absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w ZDO Szpitala Rydygiera w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalizacyjnych i poza specjalizacyjnych z zakresu Ultrasonografii m.in. w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonograficznej. Członek ESR (European Society of Radiology) oraz ARRS (American Roentgen Ray Society). Stale podnoszę swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń i konferencji naukowych. Interesuje się radiologią układu kostno-szkieletowego.

wykonuje USG  piersi, brzucha, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich.

Zarezerwuj wizytę!