Drenaż limfatyczny

PRZECIWWSKAZANIA

Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania drenażu limfatycznego są choroby nowotworowe układu chłonnego, nowotwory oraz ich przerzuty, choroby zakaźne, a także obrzęki i wysięki w przebiegu ostrych stanów zapalnych.

Znaczna grupa chorób narządów wewnętrznych jest spowodowana zaburzeniami w krążeniu limfy. Celem masażu limfatycznego jest usprawnienie krążenia chłonki w układzie limfatycznym, tzn. od naczyń chłonnych włosowatych do ujść żylnych. Osiągamy to w sposób mechaniczny poprzez przepchnięcie chłonki i udrożnienie węzłów chłonnych. Efektami prawidłowo przeprowadzonych drenaży powinny być miedzy innymi: poprawa warunków do produkcji limfocytów, transportu wody i soli mineralnych, zwalczanie bakterii oraz następstw zauważalnych na zewnątrz, czyli likwidacja obrzęków. Aby do takiego stanu doprowadzić, należy wykonać drenaż limfatyczny zgodnie z podanymi wcześniej zasadami i z zastosowaniem odpowiednich technik.

WSKAZANIA

Wskazania do masażu limfatycznego szczególnie uwzględniają te przypadki, którym towarzyszą obrzęki, wysięki oraz zmiany skórne spowodowane zaburzeniem krążenia limfy. Zawsze jednak w takich przypadkach należy skonsultować z lekarzem czas rozpoczęcia drenażu (zbyt wczesne rozpoczęcie może np. doprowadzić do remisji choroby), obszar zabiegu ( całkowity lub częściowy) oraz liczbę powtórzeń ( kontrola na bieżąco stanu zdrowia pacjenta). Dotyczy to pacjentów po przebytych chorobach zakaźnych, amputacjach,z podostrymi stanami zapalnymi przebiegającymi z obrzękami jak również z obrzękami powstałymi po wpływem zaburzeń pracy serca i nerek.