Konsultacja pulmunologiczna

PULMONOLOG

Zadaniem ludzkiego układu oddechowego jest stała wymiana gazowa w organizmie, która zapewnia prawidłowe działanie wszystkich procesów życiowych. Z jednej strony pobiera on tlen z powietrza, z drugiej usuwa z organizmu dwutlenek węgla. Dodatkowo stanowi swoisty filtr dla ciał obcych, chroniąc nas w ten sposób przed różnymi infekcjami.

LECZONE CHOROBY
  • astma oskrzelowa
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
  • sarkoidoza
  • choroby śródmiąższowe płuc
  • nowotwory płuc i opłucnej