Spirometria

Spirometria (badanie spirometryczne) polega na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz ocenie przepływu powietrza podczas wdechu i wydechu. Na podstawie uzyskanych wyników, wylicza się stosunek przepływu i objętości, który umożliwia wykrycie pewnych nieprawidłowości i odchyleń od przyjętych norm.

Do badania wykorzystuje się spirometr, który rejestruje ilość, prędkość i ciśnienie wdychanego i wydychanego powietrza w określonym czasie. Badanie to jest bezpieczne, bezinwazyjne i zupełnie bezbolesne dla pacjenta. Może je wykonać lekarz rodzinny lub pulmonolog.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?
WSKAZANIA
PRZECIWWSKAZANIA
Sprawdź ceny badań