Badanie nadreaktywności oskrzeli

Nadreaktywność oskrzeli (bronchial hyperresponsiveness – BHR) to osobnicza zdolność do reakcji skurczowej oskrzeli na różne bodźce swoiste i nieswoiste. Nadreaktywność oskrzeli jest jedną z cech charakterystycznych astmy.

Stopień nadreaktywności oskrzeli jest różny u osób z tą chorobą i koreluje z jej ciężkością  – im cięższy przebieg astmy, tym większa nadreaktywność oskrzeli. Do wykrywania i pomiaru BHR służą wziewne testy prowokacyjne, w których wykorzystuje się czynniki fizyczne i chemiczne.

test nadreaktywność oskrzeli

Test nadreaktywności oskrzeli i próby z histaminą albo metacholiną to jedne z najczęściej wykonywanych prób prowokacyjnych.

 

Histamina i metacholina powodują skurcz oskrzeli zarówno u zdrowych osób, jak i u chorych na astmę, ale u chorych na astmę oskrzela kurczą się szybciej i mocniej. U zdrowej osoby stężenia tych substancji stosowane w czasie próby prowokacyjnej nie powodują skurczu oskrzeli. U chorego na astmę może dojść do skurczu oskrzeli, który wykrywa się za pomocą spirometrii.

Dodatni wynik próby potwierdza nadreaktywność oskrzeli, która jest typowa dla chorych na astmę. Nadreaktywność oskrzeli nie występuje jednak wyłącznie u chorych na astmę.  Dlatego dodatni wynik próby prowokacyjnej z histaminą albo metacholiną nie jest tożsamy z rozpoznaniem astmy. Z punktu widzenia pacjenta zastosowanie histaminy nie różni się znacznie od zastosowania metacholiny.

Badanie nadreaktywności oskrzeli, zaczyna się od wykonania klasycznej spirometrii. Następnie za pomocą dozymetru (urządzenie służące do dokładnego dawkowania histaminy albo metacholiny). Badany inhaluje wzrastające stężenia leku, przy czym po każdej dawce leku powtarza się badanie spirometryczne.

Badanie kończy się w momencie wystąpienia objawów klinicznych (np. duszności i kaszlu) i pogorszenia wyników spirometrii (wtedy wynik próby jest dodatni). Lub po osiągnięciu określonego stężenia leku (jeśli nie ma pogorszenia wyników spirometrii, wynik próby jest ujemny).

Test nadreaktywności oskrzeli i interpretacja wyniku próby prowokacyjnej z histaminą albo metacholiną

Wynik próby prowokacyjnej z histaminą albo metacholiną jest uznawany za dodatni. Jeśli badana substancja spowodowała skurcz oskrzeli i pogorszenie wyników badania spirometrycznego.

Ocenia się wskaźnik FEV1, którego zmniejszenie wskazuje na stopień obturacji oskrzeli. Wynik próby prowokacyjnej jest uznawany za dodatni, jeśli FEV1 zmniejszy się co najmniej o 20% w stosunku do wartości wyjściowej.

Test nadreaktywności oskrzeli i ryzyko związane z próbą prowokacyjną z histaminą albo metacholiną

W przeciwieństwie do zwykłej spirometrii, z próbą prowokacyjną związane są pewne zagrożenia. W przypadku nadreaktywności oskrzeli podczas inhalowania histaminy albo metacholiny mogą wystąpić takie same objawy.  Podczas napadu astmy (kaszel, duszność i ściskanie w klatce piersiowej).

Cena: 350 zł
test nadreaktywność oskrzeli