Spirometria

PRZECIWWSKAZANIA

Choć spirometria jest badaniem bezpiecznym i nieinwazyjnym, istnieje szereg przeciwwskazań do jego wykonania.

 • pacjenci świeżo po zawale serca
 • pacjenci świeżo po udarze mózgu
 • tętniak aorty lub tętnic mózgowych
 • niedawno przebyte operacje okulistyczne
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • odma płucna
 • krwioplucie o nieznanej przyczynie
 • niewydolność oddechowa
 • ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej

Spirometria (badanie spirometryczne) polega na pomiarze objętości i pojemności płuc oraz ocenie przepływu powietrza podczas wdechu i wydechu. Na podstawie uzyskanych wyników, wylicza się stosunek przepływu i objętości, który umożliwia wykrycie pewnych nieprawidłowości i odchyleń od przyjętych norm.

Do badania wykorzystuje się spirometr, który rejestruje ilość, prędkość i ciśnienie wdychanego i wydychanego powietrza w określonym czasie. Badanie to jest bezpieczne, bezinwazyjne i zupełnie bezbolesne dla pacjenta. Może je wykonać lekarz rodzinny lub pulmonolog.

WSKAZANIA

Badane spirometryczne jest wskazane u osób nałogowo palących papierosy. Palacze po 40. roku życia spirometrię powinni wykonywać raz na dwa lata. Dotyczy to również osób narażonych np. w miejscu pracy na czynniki toksyczne. Ponadto badaniu powinny się poddać osoby, u których:

 • występują objawy, które wskazują na choroby układ oddechowego (przewlekły kaszel, obniżona tolerancja wysiłku, duszności);
 • stosowane są leki, które mogą (potencjalnie) uszkodzić układ oddechowy;
 • zdiagnozowano chorobę układu oddechowego (monitorowanie schorzenia i ocena skuteczności prowadzonego leczenia);
 • wykonano przeszczep płuca lub innego narządu.

Spirometria jest także jednym z badań wykorzystywanych w ocenie zdolności do wykonywania niektórych zawodów.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji siedzącej. Ustnik spirometru należy włożyć do ust, a następnie wykonywać polecenia osoby prowadzącej badanie. Z początku należy oddychać spokojnie, a na dany znak nabrać głęboko powietrza, po czym wykonać szybki i mocny wydech. Wydech należy kontynuować, aż technik prowadzący badanie powie, że można przestać. Procedurę powtarza się trzykrotnie.