Rodzaje testów w kierunku COVID-19

Pacjenci Vitamedicum mogą wykonać 3 rodzaje testów na koronawirusa:
  • RT – PCR (badanie genetyczne z materiału z wymazu z nosogardzieli)
  • szybki test antygenowy (z wymazu z nosogardzieli)
  • badanie krwi żylnej na obecność przeciwciał (z krwi Pacjenta)
COVID-19

Test PCR

Badanie wykonywane metodami molekularnymi – czyli RT-PCR – to test molekularny wykrywający materiał genetyczny wirusa SARS-CoV2 w próbce pobranej od Pacjenta. Badanie wyróżnia się wysoką czułością i swoistością,  nawet w przypadku niewielkiej ilości pobranego materiału genetycznego. Jest najskuteczniejszą metodą potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia koronawirusem. Zaświadczenie o negatywnym wyniku badania umożliwia odwiedzenie kraju, który wymaga od podróżujących formalnego potwierdzenia braku zakażenia.

Cena testu: 380 zł

Wynik w języku polskim oraz angielskim.
Czas oczekiwania na wynik: 24 – 28 h

Szybkie testy antygenowe

Badanie wykrywa cząstki białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2 w materiale pobranym z nosogardzieli Pacjenta. Zaletą testu jest niska cena i szybkość wykonania. Wynik testu antygenowego uzyskujemy w ciągu 15 minut. Dodatni wynik potwierdza infekcję SARS-CoV-2. Wynik negatywny jest podstawą do wykluczenia infekcji tylko wtedy, gdy nie występują jednocześnie objawy kliniczne choroby. Testy antygenowe charakteryzują się bowiem niższą, w stosunku do badań molekularnych, czułością (pomiędzy 80% a 90%). Do wyniku badania antygenowego otrzymuje się zaświadczenie w języku angielskim, które można wykorzystać przy podróżach zagranicznych.
Cena testu: 120 zł
Wynik w języku polskim, bądź angielskim.
Czas oczekiwania na wynik: do 15 minut

Badanie na obecność przeciwciał

Jest to badanie serologiczne, którego celem jest zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem albo w wyniku przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19. Nie potwierdza, ani nie wyklucza zakażenia koronawirusem. Wynik badania określa stężenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, których obecność wiąże się z odpornością na zakażenie.
Cena badania: 130 zł
Masz objawy infekcji dróg oddechowych? Straciłeś węch i smak? Chcesz sprawdzić czy przechodzisz COVID-19?
Wykonaj: test RT – PCR. Sposób wykonania: wymaz z nosogardzieli Pacjenta, pobierany w Centrum Medycznym Vitamedicum.
Masz objawy sugerujące chorobę COVID-19? Planujesz podróż zagraniczną? Pilnie potrzebujesz zaświadczenia?
Wykonaj: szybki test antygenowy. Sposób wykonania: Wymaz z nosogardzieli Pacjenta, pobierany w Centrum Medycznym Vitamedicum.
Chcesz sprawdzić, czy przeszedłeś COVID-19? Zastanawiasz się czy masz przeciwciała przeciwko COVID-19?
Wykonaj: test serologiczny z krwi żylnej. Sposób wykonania: pobranie materiału z krwi żylnej Pacjenta w Centrum Medycznym Vitamedicum.
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA COVID-19